เยี่ยมบ้าน

หลังจากพิธีไหว้ครู ภายในวันเดียวกันนี้ (13 มิถุนายน 2562) คณะครูโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ปกครอง ร่วมไปถึงชาวบ้านที่ได้พบปะระหว่างการเยี่ยมบ้านนักเรียน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร