ปัจฉิมนิเทศ 2561

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ทางโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ แสดงความยินดีแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้จบการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้

บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความปิติยินดีของตัวนักเรียนเอง คณะครู ญาติพี่น้อง และผู้ปกครองที่มาร่วมงาน และเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนจบใหม่ มีกิจกรรมหลากหลายทั้งการลอดซุ้ม รุ่นน้องปักดอกไม้ให้รุ่นพี่ การบายศรีสู่ขวัญกันตามประเพณีอีสาน เป็นต้น

แม้ว่าจะจบการศึกษาจากบ้านหลังที่สองแห่งนี้ไปแล้ว แต่ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งนักเรียนทุกคนจะจดจำทุกคำสอน หรือสิ่งดีๆที่คณะครูได้ร่วมปลูกฝังไว้เพื่อให้นักเรียนเติบโตไปเป็นคนดีของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนรุ่นหลังสืบไป

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร ขภน., วิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร