สอบปลายปี 2561

วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นช่วงเวลาแห่งการสอบปลายปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ขอให้นักเรียนทำข้อสอบให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

ข้อความนี้ถูกเขียนใน วิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร