ขอขอบพระคุณอุปกรณ์การเรียนและกางเกงกีฬาจากมูลนิธิศุภนิมิต

วันที่ 12 มีนาคม 2562 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมูลนิธิศุภนิมิตเป็นอย่างสูงที่ได้มอบกางเกงกีฬาและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร