สอบ NT ป.3

วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งประเทศ รวมถึงนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้สอบ NT ทั้งนี้การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ทางโรงเรียนขอเป็นกำลังให้นักเรียนมา ณ ที่นี้

ข้อความนี้ถูกเขียนใน วิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร