แนะแนวการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 20 -21 กุมภาพันธ์ 2562 งานแนะแนวโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนที่จะขึ้นระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ บ้านโมกหอม และบ้านโนนสว่าง

โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง ได้ให้เกียรติมาร่วมพบปะพูดคุยกับคนในชุมชนโดยตรง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน วิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร