เวียนเทียน เดินขบวน เนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาโดยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนที่วัดดวงแก้วนิยมธรรม บ้านภูมินิยม ตำบลตาตุม

และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ร่วมเดินขบวนเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ชูชก เป็นความร่วมมือระหว่างบ้านภูมินิยมและโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร