ตรวจสอบการเงินและพัสดุ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นช่วงเวลาที่ครบกำหนดรอบ 4 ปี ในการตรวจสอบภายในโรงเรียนด้านการเงินและพัสดุ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร