สอบ O-NET ป.6

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ทำสอบ O-NET ในการสอบครั้งนี้ได้ผู้อำนวยการยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่องได้ให้กำลังใจกับนักเรียนชั้น ป.6 ทุกคน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน., วิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร