การนิเทศภายในโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้นิเทศภายในตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน., วิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร