ศึกษาดูงานที่บุรีรัมย์

           วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนบ้านภูมินิมพัฒนาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ในการเข้าร่วมการแข่งขันเพลงคุณธรรม ป.1 – ป.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จ.บุรีรัมย์ ได้ระดับเหรัยญทอง 

            ทั้่งนี้คณะครูและผู้บริหารได้ศึกษาดูงานการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานการศึกษาต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน., วิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร