ยินดีตอนรับธุรการคนใหม่ และมอบรางวัลแก่นักกีฬา กีฑา ขภน.
เช้าวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ผอ.โรงเรียนบ้านถูมินิยมพัฒนาได้กล่าวแสดงความยินดีกับ นางสาวมณีรัตน์ ศรีสิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการคนใหม่ของโรงเรียน และในวันนี้ได้มีการมอบเหรียญรางวัลต่างๆให้แก่นักกีฬา-กีฑา ที่ทำการแข่งขันกีฬาเครือข่าย ตาตุม – จารย์ ณ โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด ในวันที่  19-28 พฤศจิกายน 2561

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร