ประเมินโรงเรียนพระราชทาน ครั้งที่ 2

ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้รับการประเมินโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 2 ระดับจังหวัด

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร