ชมรมกระบะเมืองช้างสานฝันเพื่อน้องครั้งที่ 2


ขอขอบคุณทีมงานชมรมกระบะเมืองช้างทุกท่านครับ ได้ร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของ ทุนการศึกษา และเงินปัจจัยให้กับโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาในชื่อโครงการ ” กระบะเมืองช้างสานฝันแบ่งปันให้น้องครั้งที่ 2 ” โดยได้ยอดบริจาคทั้งสิ้น 278,598 บาท ในนามของโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร