สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2565

ชั้นชายหญิงรวม
อ.1
อ.2
อ.3
11
12
7
10
18
8
21
30
15
รวมปฐมวัย303665
ป.1
ป.2
ป.3
13
9
10
13
15
7
26
24
17
รวม ป.ต้น323567
ป.4
ป.5
ป.6
13
10
8
12
7
10
25
17
18
รวม ป.ปลาย312960
รวมระดับประถม6364127
รวมทั้งหมด93100193
แก้ไขข้อมูลเมื่อ 20 มิถุนายน 2565