นวัตกรรมโรงเรียน

เผยแพร่ นวัตกรรม “PHATTANA MODEL ขับเคลื่อนความรู้ คู่ภูมิธรรม นำภูมิใจ ให้ภูมินิยมพัฒนา สู่โรงเรียนคุณภาพ”

เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ได้ดำเนินการพัฒนานวัตกรรม “PHATTANA MODEL ขับเคลื่อนความรู้ คู่ภูมิธรรม นำภูมิใจ ให้ภูมินิยมพัฒนา สู่โรงเรียนคุณภาพ” นั้น

ในโอกาสนี้จึงขอเผยแพร่นวัตกรรมดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป