ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา
ม.10 ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
โทร : 085-0432717
E-Mail : phumniyom@gmail.com