คลังเก็บหมวดหมู่: วิชาการ

เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาศึกษาดูงาน นิเทศติดตาม เป็นต้น

มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. โรงเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร ขภน., วิชาการ | ใส่ความเห็น

สอบกลางปี ภาคเรียนที่ 1/2563

วันที่ 12 -13 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันสำคั … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน วิชาการ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

สอบวัดผลการอ่าน-การเขียน ป.1 (Pre RT)

วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนชั … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน วิชาการ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

นิเทศภายใน อ่าน เขียน คิดคำนวณ

วันที่ 6 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการโรงเรีย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน นิเทศ, วิชาการ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น