คลังเก็บผู้เขียน: ศุภนิดา สุขสกล

ดำเนินการจัดซื้อเหล็กโครงหลังคา สร้างโดมอเนกประสงค์

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายก้องเทพ ต … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ดำเนินการจัดซื้อเหล็กโครงหลังคา สร้างโดมอเนกประสงค์

ดำเนินการใช้สื่อนวัตกรรมการอ่านการเขียนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี 2566

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นำโดยนายก้องเท … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ดำเนินการใช้สื่อนวัตกรรมการอ่านการเขียนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี 2566

คัดกรองการอ่าน – เขียน นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นำโดยนายก้องเท … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | ปิดความเห็น บน คัดกรองการอ่าน – เขียน นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6

กลุ่มส่งเสริม ฯ และเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 กลุ่มส่งเสริ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวสาร ขภน. | ปิดความเห็น บน กลุ่มส่งเสริม ฯ และเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส