ทำดี ทำได้ ทำทันที

“ลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ”

🐯ทำดี ทำได้ ทำทันที🐯

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

นายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ดำเนินกิจกรรม ลูกเสือรุ่นใหม่ทำกิจกรรมลูกเสือ “ลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ” ทำดี ทำได้ ทำทันที กิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเก็บกวาดขยะ บริเวณโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา เพื่อฝึกเยาวชนให้มีความรู้ มีมานะ สามัคคี เสียสละเพื่อส่วนรวม ภายใต้คติประจำใจของลูกเสือ “เสียชีพอย่าเสียสัตย์”

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร