เข้าอบรม หัวข้อ “การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน”

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ได้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ “การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน”

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1DT-KmiE4GAEBai6D-aD8eXeBI…

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร