เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่าย ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 13 – 14 กันยายน 2566

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นำโดยนายก้องเทพ ตุ้มทอง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่าย ครั้งที่ 14 โดยมีกิจกรรมที่ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ระดับเครือข่ายและเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ ฯ ทั้งสิ้น 17 รายการ

ขอขอบคุณคณะครูและคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการศึกษาสังขะ 3 (ตาตุม – จารย์) ทุกท่าน ที่สละเวลาอันมีค่าในการตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้

รูปภาพเพิ่มเติม

วันที่ 13 https://drive.google.com/…/1lNym8I0wed31qdA2OVbcW…

วันที่ 14 https://drive.google.com/…/1bQr7H2ajxQTztVVh2uSwNtAqfCP…

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร