เข้ารับการกำกับ ติดตาม การประเมินห้องเรียนคุณภาพ

30 สิงหาคม 2566

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา เข้ารับการกำกับ ติดตาม การประเมินห้องเรียนคุณภาพ ตามนโยบายการนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพโดยใช้เครือข่ายเป็นฐานและใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 เครือข่ายการจัดการศึกษาสังขะ 3 (ตาตุม – จารย์) โดยมีนายณรงค์ พูนเสงี่ยมศิลป์ ประธานเครือข่าย ฯ นายก้องเทพ ตุ้มทอง รองประธานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการกำกับ ติดตามในครั้งนี้

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความกรุณาสละเวลาตรวจเยี่ยมห้องเรียนในครั้งนี้

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1UWb5MWhrYB4zbmE5K2j4wINNBDP…

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร