อบรม เรื่อง “การบูรณาการปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อการศึกษา”

21 สิงหาคม 2566

นายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวศุภนิดา สุขสกล ICT Talent เข้าร่วมการอบรม เรื่อง “การบูรณาการปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อการศึกษา” โดย รศ. ธีรวัฒน์ ประกอบผล จัดการอบรมโดย มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ร่วมกับ สพฐ.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร