อบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ

28 สิงหาคม 2566

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นำโดยนายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ นางญานิกา ยวนจิตร และ นางสาวพัชรินทร์ ใจหนึ่ง ครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้ทักษะเชื่อมโยงกับสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยระดับปฐมวัย

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร