สอบกลางปี ภาคเรียนที่ 1/2566

21 กันยายน 2566

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นำโดยนายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการสอบกลางปีของนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา

ขอให้นักเรียนทุกคนจงตั้งใจในการทำข้อสอบ เพื่อความภาคภูมิใจของผู้ปกครอง และเพื่อความภาคภูมิใจของตัวนักเรียนเอง

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1dfkC0s6KfI…

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร