วันพระ 8 กันยายน 2566

🌷วันที่ 8 กันยายน 2566 วันนี้วันพระ🌷

“เติมไฟให้กับตัวเอง และเป็นแสงสว่างนำพาตัวเองไปให้ตลอดรอดฝั่ง ถ้าแสงของเรามากพอ นิ่ง ไม่ดับง่าย ก็จะเป็นที่พึ่งพาให้กับผู้อื่นได้”

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ร่วมกิจกรรมสวัสดีวันพระ ร่วมสวดมนต์และรับศีลรับพรในเช้าวันพระในวันนี้ ขอผลบุญนี้จงปกปักรักษาและคุ้มครองผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากภัยอันตรายต่างๆทั้งปวงด้วยเทอญ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร