ร่วมกิจกรรม รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2566 ภายใต้ Campaign “Healthy Sobriety Season”

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ร่วมกิจกรรม รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2566 ภายใต้ Campaign “Healthy Sobriety Season” ฤดูกาลสุขปลอดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อปลูกพลังบวก สร้างจิตสำนึก สร้างภูมิคุ้มกัน สำหรับนักเรียน และชุมชน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร