รับรางวัลการประกวดห้องเรียนคุณภาพ เครือข่ายการจัดการศึกษาสังขะ 3 (ตาตุม – จารย์)

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา

ขอแสดงความยินดี กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลการประกวดห้องเรียนคุณภาพ เครือข่ายการจัดการศึกษาสังขะ 3 (ตาตุม – จารย์) ตามนโยบายการนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพโดยใช้เครือข่ายเป็นฐานและใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ขอให้รักษาคุณงามความดีนี้ไว้ เพื่อพัฒนาห้องเรียนให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับนักเรียนสืบไป

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร