มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กลุ่มใหม่) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 ตุลาคม 2566

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นำโดยนายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กลุ่มใหม่) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/19EKzRI3Ni27r9EeH1nqGNMlekGC…

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร