มอบอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันกีฬา

20 กันยายน 2566

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นำโดยนายก้องเทพ ตุ้มทอง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ขอขอบพระคุณ นายขันติ จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ที่ได้มอบอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันกีฬาให้กับนักเรียน

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณยิ่งที่ท่านได้ให้ความกรุณาในครั้งนี้

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร