กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่ประจำปีการศึกษา 2566

9 พฤศจิกายน 2566

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา และคณะครูร่วมกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ในแต่ละสนามแข่ง มีกิจกรรมการแข่งขัน 3 รายการ ดังนี้

1.การแข่งขัน คิดเลขเร็ว ป.1 – ป.3 สนามแข่งขันโรงเรียนสังขะวิทยาคม

2.การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1 – ป.3 สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านขอนแตก

3.การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1 – ป.6 สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านหลัก

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร