เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วPA และส่งเสริมการป้องกันคุ้มครองเด็กในโรงเรียน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นำโดย นายก้องเทพ ตุ้มทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วPA และส่งเสริมการป้องกันคุ้มครองเด็กในโรงเรียน จัดโดย เครือข่ายการจัดการศึกษา สังขะ 3 ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายสำราญ อยู่นาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ณ โรงแรมมาลินี อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร