เข้ารับการนิเทศการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นำโดย นายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายสงคราม รื่นรมย์และนางสาวรัชฎาภรณ์ เอี่ยมสะอาด เข้ารับการนิเทศการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านโคกไทร ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน., นิเทศ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร