เข้ารับการตรวจสุขภาพ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นำโดยนายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียน เข้ารับการตรวจสุขภาพ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาแตรว ได้ออกดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในเด็กวัยเรียน ประกอบไปด้วยกิจกรรมดังนี้ การให้ความรู้สุขศึกษาเกี่ยวกับสุขบัญญัติ 10 ประการ การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนทุกคน เจาะปลายนิ้วมือเพื่อหาค่าระดับน้ำตาลในเลือด เจาะเลือดเพื่อคัดกรองภาวะโลหิตจาง ตรวจวัดสายตา และจ่ายยาเสริมธาตุเหล็ก เป็นต้น

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร