วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยมีนายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีนำคณะครูเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งลูกเสือไทยให้เจริญรุ่งเรืองถึงปัจจุบัน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร