วันพระ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ได้จัดกิจกรรมวันพระ โดยมีพระสวัสดิ์ ฐานวีโร วัดโนนสว่างวนาราม ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ได้อบรมสั่งสอนและปลูกฝังให้นักเรียน เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และสามารถนำหลักธรรมดังกล่าวไปบูรณาการ พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร