รับทุนการศึกษาจากโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา โดยนายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายประชุม อุดหนุนและนายสงคราม รื่่นรมย์ นำนักเรียนรับทุนการศึกษาจากโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร