ปรับปรุงบริบทโรงเรียน

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ขอบพระคุณ ชุมชนบ้านภูมินยม นำโดย นายธนาวุฒิ เกษแก้ว ผู้ใหญ่บ้านภูมนิยม และทีงานชาวบ้านภูมนิยม ทีมงานฝูงบินต่ำ ที่ช่วยพัฒนา ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ให้โรงเรียน ให้สะอาด มีความปลอดภัย และน่าอยู่ยิ่งขึ้น ให้สำหลับชาวลูกหลานนักเรียน ของเรา

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร