กิจกรรมสวดมนต์เย็นวันศุกร์

…เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนามีกิจกรรมสวดมนต์ช่วงเย็นก่อนกลับบ้านเพื่อพัฒนาจิตใจเป็นบุญอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่า “ภาวนา”…. โดยมีพระสวัสดิ์ ฐานวีโร วัดโนนสว่างวนาราม ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ได้อบรมสั่งสอนและปลูกฝั่งให้นักเรียน เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ขอตั้งจิตอธิฐานให้โรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองทุกคนมีความสุขกายสุขใจ ห่างไกลจากโรคภัยตลอดปีและตลอดไปเทอญ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร