การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

14 กันยายน 2565 ผอ.ก้องเทพ ตุ้มทอง ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ครั้งที่ 2 (1 ม.ย. 2565 – 30 ก.ย. 2565) ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการเป็นอย่างสูงสำหรับคำแนะนำในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของครู พร้อมทั้งการรับฟังปัญหาที่พบเจอ รวมถึงการสอบถามเรื่องการเรียนของนักเรียนของเราเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานที่รอบด้านทั่วถึงทั้งครูและนักเรียน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร