งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย ปีการศึกษา 2565

7 ก.ย. 2565 วันที่ 2 ของการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 13 (ระดับเครือข่าย) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านขนาดมอญ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน วิชาการ, เครือข่าย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร