ยินดีต้อนรับ ผอ.ก้องเทพ ตุ้มทอง

7 ต.ค. 2564 ยินดีต้อนรับ นายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการคนใหม่ ซึ่งย้ายมาโรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในถิ่นฐานบ้านเกิด อ.สังขะ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนายินดียิ่งที่ได้ผู้นำที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาให้เจริญงอกงาม คณะครูและชุมชมจะเป็นแรงกำลังร่วมพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้สืบไป ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร