การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา และผู้นำชุมชน ได้ร่วมกันประชุมหารือ แนวทางการจัดกิจกรรมเลี้ยงต้อนรับ-เลี้ยงส่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในช่วงสถานการณ์โควิดระบาด ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ประชุม, ร่วมชุมชน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร