ประเมินผลการปฏิบัติงาน ว21

ภาพเพิ่มเติม

วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่
1. นายยุธนา สัมฤทธิ์ผ่อง ประธานประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. นายประชุม อุดหนุน
3. นายสงคราม รื่นรมย์
4. นางสำรวย รื่นรมย์
ได้เมินผลการปฏิบัติงานของ นายเจิรญทรัพย์ บอกประโคน นางสาวรัติยา ทองเทียม นางสาวสัสลิกา สงวนดี และนางสาวพนิตนาฎ แก้วมูล ตามเกณฑ์การประเมิน ว21 ทุกการประเมินผลคือ การสะท้อนผลการปฏิบัติงานอีกรูปแบบหนึ่ง ที่จะคงไว้ซึ่งคุณภาพการทำงาน ติดตามการดำเนินงานของคณะครู ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร