วันไหว้ครู 2564

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้จัดกิจกรรม วันไหว้ครู เพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงพระคุณที่ 3 พระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้อบรมสอนสั่งเพื่อให้ศิษย์ทุกคนเติบโตไปเป็นคนดีของสังคม ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร