นิเทศ กับกับ ติดตามการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนายินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ นายเดชา การรัมย์ รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็นอย่างสูงสำหรับคำแนะนำในการเตรียมตัวสำหรับการบริหาร และการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษานี้ ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน นิเทศ, สพป. สุรินทร์ เขต 3 คั่นหน้า ลิงก์ถาวร