พ่นยุ่ง

ทางโรงเรียนย้านภูมินิยมพัฒนาขอขอบคุณ อบต.ตาตุม ที่ได้มาฉีดพ่นควันไล่ยุง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยุง ซึ่งอาจเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ในวันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.40 น. ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร