ประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1/2564 ในสถานการณ์โควิด

วันที่ 25 พ.ค.2564 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ได้รับการประเมินการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน โดยเครือข่ายสังขะ 3 (ตาตุม – จารย์) ประเมินจากการรายงานความพร้อมจากผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ละโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านตาแตรว ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร