การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ป.1 โครงการเดินหน้าพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2563 ในช่วงเช้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ร่วมการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ณ โรงเรียนบ้านจารย์ ภายใต้ โครงการเดินหน้าพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร